Study group Materiel Culture of Science

18 juin 2012
Grote Vergaderzaal, Universiteitsbibliotheek Leiden (Witte Singel 27) - Leiden (Pays-Bas)
Tijdens de studiedag op 19 mei zullen dr. Christoph Lüthy en drs. Sarah de Rijcke hun onderzoek voorstellen met aansluitend een discussie. Ook zal op deze eerste bijeenkomst een inventarisatie worden gemaakt van de wensen over de invulling, thematiek en frequentie van dit platform. Als bijlage treft u het programma hieronder aan. Om een inventarisatie van de wensen over de invulling, thematiek en frequentie van dit platform enigszins te structureren, hebben we onze doelstellingen en wensen omschreven in een manifest. Dit voorlopige document kan de aanleiding zijn om een discussie over aspecten zoals tijdsafbakening, perspectief en aansluiting te initiëren, maar ook aanvullende aspecten mogen onderwerp van discussie zijn. U vindt ons manifest als bijlage. U wordt van harte uitgenodigd om mee te denken over de vorm en inhoud van dit platform.
Discipline scientifique : Histoire, Philosophie et Sociologie des sciences

Lieu de la conférence
Personnes connectées : 60 |  Contact |  À propos |  RSS
Sitemap